Heffingskorting - rozliczenie z partnerem fiskalnym

Heffingskorting to dodatkowe pieniądze dla osób o wyższych dochodach

Na początku należy zaznaczyć, iż „rozłąkowe” nie jest żadnym dodatkowym świadczeniem, a jedynie ulgą podatkową, o którą można się starać w przypadku nieodzyskania całości podatku. „Rozłąkowe” należy się przede wszystkim osobom, które na skutek uzyskania wysokich dochodów w ciągu roku nie otrzymały całego zwrotu podatku. „Rozłąkowe” to ta część zapłaconego podatku w Holandii, która nie została odzyskana w ramach rozliczenia indywidualnego.

Dlaczego warto powierzyć nam rozliczenie Rozłąkowego?

18 lat doświadczenia

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z holenderskim urzędem Skarbowym Belastingdienst. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Holandii zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Zasady rozliczenia z partnerem fiskalnym Heffingskorting

„Rozłąkowe” jest stosowane wyłącznie w przypadku, gdyby okazało się, że niemożliwe jest odzyskanie całego podatku. To możemy stwierdzić po odesłaniu do nas kompletu dokumentów związanych ze „zwykłym” zwrotem podatku. Wówczas tzw. „Partner Fiskalny” (współmałżonek) może starać się o resztę podatku (nawet jeżeli nie pracował i nigdy nie przebywał w Holandii). Współmałżonkowie są automatycznie dla siebie „Partnerami Fiskalnymi” – tylko i wyłącznie dla siebie. Nie może być „Partnerem Fiskalnym” osoba, która jest w związku małżeńskim z inną osobą.Twoim Partnerem Fiskalnym może być również osoba z tzw. związku partnerskiego, z którą posiadasz dziecko i masz wspólny adres zameldowania. Chcąc zostać „Partnerem Fiskalnym” dla osoby, która pracowała w Holandii, należy spełnić kilka warunków.

Pierwszym z głównych warunków jest wspólne zameldowanie w Polsce z osobą, która pracowała w Holandii w tym samym czasie przez przynajmniej 6 miesięcy w rozliczanym roku. „Partnerem Fiskalnym” może być współmałżonek. W przypadku małżeństw, w których oboje z partnerów posiadają numery BSN (Sofinummer), wspólne zameldowanie nie jest wymagane. Drugim warunkiem, jaki należy spełnić, aby ubiegać się o tzw. „rozłąkowe”, jest maksymalny roczny dochód brutto „Partnera Fiskalnego” osiągnięty w danym roku rozliczeniowym. Urząd Skarbowy w Holandii wyznaczył progi dla rozliczeń za konkretne lata, których nie można przekroczyć:

 • 2015 rok – 6 300 Euro (ok. 27 100 zł)
 • 2014 rok – 6 100 Euro (ok. 26 200 zł)
 • 2013 rok – 5 690 Euro (ok. 24 700 zł)
 • 2012 rok – 6 485 Euro (ok. 27 900 zł)
 • 2011 rok – 6 355 Euro (ok. 27 300 zł)

Wysokość „rozłąkowego” za poszczególne lata nie może przekroczyć:

 • 2016 rok – 2 242 Euro
 • 2015 rok – 2 203 Euro
 • 2014 rok – 1 103 Euro
 • 2013 rok – 2 001 Euro

Pytania i odpowiedzi dotyczące Rozłąkowego z Holandii

1. Kto może się ubiegać o Heffingskorting?

„Rozłąkowe” wbrew powszechnym opiniom nie jest dodatkowym świadczeniem dla osób pracujących zagranicą, przez co skazani są na tzw. rozłąkę z bliskimi. Potocznie zwane „rozłąkowe” to ulga podatkowa; możliwość rozliczenia się z podatku wspólnie z partnerem fiskalnym, którego dochód w kraju zamieszkania jest niski.

2. Czy każda osoba z rodziny może zostać partnerem fiskalnym?

Nie, od roku 2011 przepisy w Urzędzie Holenderskim Belastingdienst zmieniły się. Aktualnie partnerem fiskalnym może zostać jedynie współmałżonek zameldowany pod tym samym adresem, uzyskujący niski dochód w Polsce lub partner/ partnerka, z którą pod wspólnym adresem zameldowania wychowuje się wspólne dziecko.

3. Jakie dokumenty należy dostarczyć aby ubiegać się o tzw. Rozłąkowe?

Chcąc ubiegać się o rozłąkowe, partner fiskalny musi posiadać numer BSN. Do wyrobienia tego numeru należy przedstawić następujące dokumenty: poświadczenie zameldowania pod jednym adresem z osobą pracującą w Holandii, europejski certyfikat małżeństwa (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim), europejski akt urodzenia dziecka (dla osób żyjących w konkubinacie).

4. Jaką jest maksymalna kwota możliwa do uzyskania z tytułu Rozłąkowego?

Każdego roku możliwa do uzyskania kwota rozłąkowego ulega zmianie. W roku 2016 maksymalnie można ubiegać się o 2242 €, w roku 2015 była to kwota 2203 €, w 2014 – 2103 €, 2013- 2001 €, 2012 – 2033 €, 2011 – 1987 €.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

 • Zwrot podatku
 • Kinderbijslag
 • Kindgebonden Budget
 • Zorgtoeslag
 • PIT-36/ZG
 • Extra zwrot na dziecko

Zwrot podatku

Większość osób zatrudnionych na terenie Holandii zmuszona jest co roku składać deklaracje podatkowe. Nie powinien to być jednak powód do zmartwienia ponieważ przeważnie oznacza to zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Na wysokość otrzymanego zwrotu ma wpływ kilka czynników takich jak okres pracy czy wysokość dochodów i odprowadzonych składek. Zapoznaj się z dokładnymi informacjami dotyczącu rozliczenia podatku.

Zobacz więcej »

Kinderbijslag

Zasiłek rodzinny czyli Kinderbijslag przysługuje osobom, które mają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dziecko a ich zatrudnienie na terenie Holandii w danym roku podatkowym przekracza 3 miesiące.

Zobacz więcej »

Kindgebonden Budget

Kindgebonden Budget jest to dodatek do kosztów wychowywania dziecka wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst). Aby starać się o dodatek należy najpierw otrzymać zasiłek na dzieci Kinderbijslag.

Zobacz więcej »

Zorgtoeslag

Każda osoba pracująca na terenie Holandii musi posiadać wykupione ubezpieczenie. Dodatek Zorgtoeslag ma na celu pomóc w sfinansowaniu wydatków związanych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Zobacz więcej »

PIT-36/ZG

Obowiązek podatkowy spoczywa na wszystkich osobach zamieszkałych na terenie Polski. Zatem każdy z nas powinien płacić podatek od całości przychodów, również tych z zagranicy.

Zobacz więcej »

Extra zwrot na dziecko

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting to bardzo korzystna ulga podatkowa przyznawana osobm posiadającym dzieci. Co ciekawe, o ulgę mogą starać się nawet już osoby rozliczone z podatku bowiem mają możliwość złożenia korekty deklaracji. W przypadku złożenia jej za 4 lata podatkowe mamy możliwość odzyskania do 9 000 Euro. Sprawdź pozostałe wymagania jakie należy spełnić aby otrzymać extra zwrot na dziecko.

Heffingskorting – rozliczenie z partnerem fiskalnym

4.8 (95.56%) 18

Zobacz więcej »