Ulga na dzieci Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Ulga podatkowa Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting, czyli ulga podatkowa zależna od dochodów, to tak naprawdę ulga przyznawana podatnikom posiadającym dzieci.

Aby zakwalifikować się do tej ulgi musisz posiadać dziecko, z którym jesteś zameldowany pod wspólnym adresem, oraz jesteś jego opiekunem prawnym. Wymagana jest rejestracja w Basisregistratie Personen (podstawowa rejestracja dla osób fizycznych w Holandii).

W przypadku składania korekty za 4 lata podatkowe do odzyskania jest nawet 9 000 Euro.

Dlaczego warto powierzyć nam rozliczenie podatku z Holandii?

18 lat doświadczenia

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z holenderskim urzędem Skarbowym Belastingdienst. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Holandii zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Zasady dotyczące uzyskania Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Jak się ubiegać o ulgę Inkomensafhankelijke Combinatiekorting?

Za rok bieżący:
Ulga uwzględniana jest w deklaracji podatkowej wysyłanej przez nas do Belastingdienst. Wszystkie dane dziecka powinny być zarejestrowane w Basisregistratie Personen, w związku z tym do otrzymania ulgi nie jest nawet konieczny akt urodzenia(może być jednak tak, że urzędnik o to zapyta – wtedy wymagane będzie przesłanie oryginału dokumentu).

Korekta rozliczonego już roku:

Jeżeli pracowałeś w Holandii w latach 2014 – 2016 i miałeś wówczas dziecko w wieku do 12 roku życia, to należą Ci się dodatkowe pieniądze. Wiele osób rozliczając się za lata 2013 – 2016 nie skorzystało z prawa do ulgi Inkomensafhankelijke combinatiekorting, nawet do 2 800 EURO za rok.

Belastingdienst wypłaca zaległe kwoty na podstawie korekty deklaracji podatkowej. Formalnie masz na to odwołanie 6 tygodni od wydania decyzji (Aanslag), jednak na specjalny wniosek Urząd koryguje decyzje nawet do 5 lat wstecz (2014-2016). Przygotowujemy więc nową deklarację(korektę), na podstawie zaktualizowanych informacji, a do deklaracji dołączamy odwołanie od poprzedniej.

Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) nie wydaje tych decyzji automatycznie tak jak np. Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubezpieczenia). Urzędnik rozpatruje wnioski w drodze indywidualnej oceny każdej sprawy, czyli nie ma ryzyka, że po jakimś czasie Belastingdienst zwróci się do podatnika o zwrot wypłaconych pieniędzy. Wszystko potwierdzone jest pisemną decyzją, która stanowi gwarancję dla podatnika.

Kogo Belastingdienst uważa za Twoje dziecko?

 • Twoje „własne” dzieci.
 • Przybrane dzieci, pod warunkiem, że:
  • są na Twoim utrzymaniu,
  • nie otrzymujesz na nie zasiłku zastępczego.
 • Adoptowane dzieci.
 • Dzieci z poprzedniego związku Twojego małżonka/partnera.
 • Dzieci Twojego partnera podatkowego, z którym jesteś współlokatorem lub żyjesz w kohabitacji.

Dodatkowe warunki jakie należy spełnić:

 • Dziecko musi mieć mniej niż 12 lat (na dzień 1 stycznia bieżącego roku).
 • Dziecko musi być zarejestrowane z Tobą pod wspólnym adresem w Basisregistratie Personen, przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
 • Twoje dochody z tytułu pracy lub samozatrudnienia są wyższe niż:
  Rok podatkowy Dochody
  2018 4 934 EUR lub więcej
  2017 4 895 EUR lub więcej
  2016 4 881 EUR lub więcej
 • Jesteś singlem lub masz partnera podatkowego, którego dochody są wyższe od Twoich. Jeśli macie równy dochód ulga przyznawana jest starszemu z partnerów.
 • W danym roku podatkowym nie korzystałeś z „rozłąkowego”.

UWAGA!
Byłeś partnerem podatkowym krócej niż 6 miesięcy i twoje dochody były niższe niż Twojego partnera podatkowego? W takim przypadku Twój partner nie wlicza się do ulgi.

Co w przypadku rozwodu?

Jesteś po rozwodzie i Twoje dziecko jest zarejestrowane w Basisregistratie Personen na adres drugiego rodzica? Jeśli tak, to jesteś uprawniony do ulgi, pod warunkiem, że:

 • Twoje dziecko pozostaje w każdym z gospodarstw, przez co najmniej 3 pełne dni w tygodniu lub,
 • Dziecko pozostaje z jednym lub drugim rodzicem, co drugi tydzień.

Masz partnera fiskalnego
Masz partnera fiskalnego? Aby ułatwić sprawdzenie czy masz prawo do ulgi poniżej przygotowaliśmy 2 przykłady.

1. Masz jednego partnera podatkowego mniej niż 6 miesięcy

Masz 10-letnie dziecko, które było zarejestrowane pod Twoim adresem przez cały rok kalendarzowy, a Twój dochód wysokości 25 000 euro. Od 1 sierpnia masz partnera fiskalnego, który osiąga dochód w wysokości 20 000 euro. Partner jest zarejestrowany od 1 sierpnia pod tym samym adresem co Ty i Twoje dziecko. Kto jest uprawniony do ulgi w tym przypadku?

Ulga przyznawana jest Tobie – spełniasz wszystkie warunki:

 • Twoje dochody przekraczają minimalny poziom,
 • Masz dziecko, które w dniu 1 stycznia ma mniej niż 12 lat,
 • Byłeś zarejestrowany pod wspólnym adresem z Twoim dzieckiem przez co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym,
 • Masz partnera fiskalnego, ale krócej niż 6 miesięcy.

Twój partner podatkowy nie jest uprawniony do ulgi – był zarejestrowany poniżej 6 miesięcy pod tym samym adresem, co Twoje dziecko.

2. Masz wielu partnerów podatkowych

Masz 10-letnie dziecko, które zostało zarejestrowane pod Twoim adresem przez cały rok kalendarzowy. Twoje dochody wynoszą 25 000 euro. Do 1 lipca jesteś partnerem podatkowym z B, który osiąga dochód w wysokości 40 000 euro. B jest zarejestrowany pod Twoim adresem do 1 lipca.
Od 1 lipca do końca roku jesteś partnerem fiskalnym z C, którego dochód wynosi
20 000 euro. C jest zarejestrowany pod Twoim adresem od 1 lipca. Kto jest uprawniony do ulgi w tym przypadku?

C spełnia wszystkie warunki, więc ma prawo do ulgi:

 • Jego dochody przekraczają minimalny poziom,
 • Dziecko ma mniej niż 12 lat (na dzień 1 stycznia),
 • C był zarejestrowany pod tym samym adresem, co dziecko, przez co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym,
 • C ma niższe dochody od swojego Partnera fiskalnego.

Ty nie jesteś uprawniony do ulgi, ponieważ masz partnera fiskalnego C z niższym dochodem. B również nie jest uprawniony do zniżki – Twoje dochody są niższe niż jego.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

 • Rozłąkowe
 • Zwrot podatku
 • Kindgebonden Budget
 • Zorgtoeslag
 • PIT-36/ZG

Rozłąkowe

Rozłąkowe, czyli inaczej Heffingskorting, przysługuje osobom, które w trakcie pracy na terenie Holandii uzyskały stosunkowo wysokie dochody, uniemożliwiające im odzyskanie całości zapłaconego na terenie tego kraju podatku.

Zobacz więcej »

Zwrot podatku

Większość osób zatrudnionych na terenie Holandii zmuszona jest co roku składać deklaracje podatkowe. Nie powinien to być jednak powód do zmartwienia, ponieważ przeważnie oznacza to zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Na wysokość otrzymanego zwrotu ma wpływ kilka czynników takich jak okres pracy czy wysokość dochodów i odprowadzonych składek. Zapoznaj się z dokładnymi informacjami dotyczącu rozliczenia podatku.

Zobacz więcej »

Kindgebonden Budget

Kindgebonden Budget jest to dodatek do kosztów wychowywania dziecka wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst). Aby starać się o dodatek należy najpierw otrzymać zasiłek na dzieci Kinderbijslag.

Zobacz więcej »

Zorgtoeslag

Każda osoba pracująca na terenie Holandii musi posiadać wykupione ubezpieczenie. Dodatek Zorgtoeslag ma na celu pomóc w sfinansowaniu wydatków związanych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Zobacz więcej »

PIT-36/ZG

Obowiązek podatkowy spoczywa na wszystkich osobach zamieszkałych na terenie Polski. Zatem każdy z nas powinien płacić podatek od całości przychodów, również tych z zagranicy.

Ulga na dzieci Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

4.8 (95.56%) 18

Zobacz więcej »