Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj nazwisko osoby reprezentującej firmę
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię osoby reprezentującej firmę
Pełna nazwa firmy *
*Pełna nazwa firmy
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567
NIP firmy *
*Podaj europejski numer VAT np. PL1234567890
REGON firmy *
*REGON firmy
PESEL / KRS
Należy podać nr PESEL w przypadku osoby fizycznej, a KRS w przypadku osoby prawnej np. Sp. z o.o.
Kod prowadzonej działalności
Kod według PKD, który widnieje na dokumencie REGON
Jeżeli firma osiąga obroty zwolnione z VAT, prosimy podać proporcję stosowaną przy obliczaniu podatku VAT (w %)
Poprzednie Biuro Podatkowe
Jeżeli w poprzednich latach rozliczałeś się przez inną firmę, podaj jej nazwę
Adres Urzędu Skarbowego
Należy podać adres Urzędu Skarbowego, w którym firma zarejestrowana jest dla potrzeb podatku VAT

ADRES SIEDZIBY FIRMY

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
W przypadku działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, podaj adres zamieszkania

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię lub nazwa firmy właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania
F