Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. 501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. 221234567
Data urodzenia *
*Data urodzenia

ADRES ZAMELDOWANIA

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
PESEL *
*PESEL
Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce
Jeżeli nie znasz dokładnego adresu, podaj znane dane np. miasto, ulica itp.

DOCHODY ZA GRANICĄ

Kraj wykonywania pracy - nr 1
Dotyczy tylko rozliczanego roku podatkowego
Liczba dni faktycznego pobytu w kraju wykonywania pracy 1
Jeżeli nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby dni, to podaj okresy pracy.
Kraj wykonywania pracy - nr 2
Dotyczy tylko rozliczanego roku podatkowego
Liczba dni faktycznego pobytu w kraju wykonywania pracy 2
Jeżeli nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby dni, to podaj okresy pracy.
Kraj wykonywania pracy - nr 3
Dotyczy tylko rozliczanego roku podatkowego
Liczba dni faktycznego pobytu w kraju wykonywania pracy 3
Jeżeli nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby dni, to podaj okresy pracy.
Kraj wykonywania pracy - nr 4
Dotyczy tylko rozliczanego roku podatkowego
Liczba dni faktycznego pobytu w kraju wykonywania pracy 4
Jeżeli nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby dni, to podaj okresy pracy.

DZIECI

Nazwisko, imię dziecka - nr 1
Należy wpisywać dzieci w kolejności od najmłodszego i nie więcej niż dwójkę dzieci
Data urodzenia dziecka 1
Nazwisko, imię dziecka - nr 2
Data urodzenia dziecka 2

CZY JESTEŚ RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECKO?

Możesz zaznaczyć TAK tylko w przypadku, gdy sam wychowujesz co najmniej jedno dziecko i jesteście wspólnie zameldowani pod tym samym adresem.

Nie
Tak

WSPÓŁMAŁŻONEK (PARTNER)

Jeżeli jesteś stanu wolnego, to nie wypełniaj pól dotyczących współmałżonka (partnera)

Nazwisko współmałżonka (partnera)
Imię współmałżonka (partnera)
Data urodzenia współmałżonka (partnera)
PESEL
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania
F