Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567
Data urodzenia

ADRES KORESPONDENCYJNY

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
Adres zamieszkania w Niemczech
SV - nummer (Numer ubezpieczenia) *
*SV - nummer (Numer ubezpieczenia)
Poprzednie Biuro Rachunkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystałeś z usług innej firmy, podaj jej nazwę

Czy opłacasz w Niemczech ubezpieczenie socjalne?

Nie
Tak
Przebieg kariery zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat.
Podaj nazwę pracodawcy, adres, okresy zatrudnienia, miejsce zatrudnienia (oddelegowania). Jeśli Wnioskodawca prowadził własną działalność gospodarczą, należy podać czas pracy, okres prowadzenia działalności, wpis do ewidencji, nazwa działalności i adres firmy.

DZIECI

Nazwisko, imię dziecka - nr 1
Należy wpisywać dzieci w kolejności od najmłodszego i nie więcej niż dwójkę dzieci
Data urodzenia dziecka 1
Nazwisko, imię dziecka - nr 2
Data urodzenia dziecka 2

CZY JESTEŚ RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECKO?

Możesz zaznaczyć TAK tylko w przypadku, gdy sam wychowujesz co najmniej jedno dziecko i jesteście wspólnie zameldowani pod tym samym adresem.

Nie
Tak
Czy któreś z dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
Podaj nazwisko i imię
Czy przy rozliczaniu podatkowym w Niemczech była zastosowana ulga na dzieci?
Podaj lata

WSPÓŁMAŁŻONEK (PARTNER)

Jeżeli jesteś stanu wolnego, to nie wypełniaj pól dotyczących współmałżonka (partnera)

Nazwisko współmałżonka (partnera)
Imię współmałżonka (partnera)
Data urodzenia współmałżonka (partnera)
Adres zamieszkania w Niemczech
SV - nummer (numer ubezpieczenia) współmałżonka (partnera)
Jeżeli współmałżonek nie posiada SV - nummer to nic nie wpisuj
Poprzednie Biuro Rachunkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystałeś z usług innej firmy, podaj jej nazwę
Czy współmałżonek (partner) opłaca ubezpieczenie socjalne w Niemczech?
Przebieg kariery zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat
Podaj nazwę pracodawcy, adres, okresy zatrudnienia, miejsce zatrudnienia (oddelegowania). Jeśli Współmałżonek (partner) prowadził własną działalność gospodarczą, należy podać czas pracy, okres prowadzenia działalności, wpis do ewidencji, nazwa działalności i adres firmy.
Który z wymienionych zasiłków otrzymywał Wnioskodawca lub Partner w ciągu ostatnich 5 lat w Niemczech lub innym kraju
Chodzi o np. zasiłek na dzieci, świadczenia na dzieci innego rodzaju, dodatek do niemieckiej renty z tytułu wypadku lub emerytury, dodatek rodzinny do renty wypłacany poza Niemcami, zasiłek macierzyński, chorobowy, dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, świadczenie z powodu wypadku przy pracy. Kto wypłacał to świadczenie, od kiedy do kiedy było pobierane i w jakiej kwocie?

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania
Przewidywany zwrot