Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567
Data urodzenia

ADRES KORESPONDENCYJNY

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj *
*Kraj
BSN (Sofinummer) *
*Numer ten można znaleźć na karcie podatkowej Jaaropgave lub na odcinkach wypłat
Poprzednie Biuro Podatkowe
Jeżeli w poprzednich latach rozliczałeś się przez inną firmę, podaj jej nazwę.

CZY BYŁEŚ ZAMELDOWANY W HOLANDII DŁUŻEJ NIŻ 4 MIESIĄCE?

Nie
Tak
Czy byłeś pracownikiem oddelegowanym do pracy w Holandii (A1)?

OKRESY PRACY

Data rozpoczęcia pracy - nr 1
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 1
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data rozpoczęcia pracy - nr 2
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 2
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data rozpoczęcia pracy - nr 3
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 3
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data rozpoczęcia pracy - nr 4
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 4
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Dochód brutto osiągnięty w innym kraju niż Holandia
Dotyczy jedynie rozliczanego roku podatkowego (np. w Polsce podać w złotówkach, w Niemczech w EURO itp.). Należy zaokrąglić nie wpisując przecinków i kropek

DZIECI

Nazwisko, imię dziecka - nr 1
Należy wpisywać dzieci w kolejności od najmłodszego i nie więcej niż dwójkę dzieci
Data urodzenia dziecka 1
Nazwisko, imię dziecka - nr 2
Data urodzenia dziecka 2

CZY JESTEŚ RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECKO?

Możesz zaznaczyć TAK tylko w przypadku, gdy sam wychowujesz co najmniej jedno dziecko i jesteście wspólnie zameldowani pod tym samym adresem.

Nie
Tak

WSPÓŁMAŁŻONEK / PARTNER

Jeżeli jesteś stanu wolnego, to nie wypełniaj pól dotyczących współmałżonka / Partnera

Nazwisko współmałżonka / Partnera
Imię współmałżonka / Partnera
Data urodzenia współmałżonka / Partnera
Rok ślubu
Należy wpisać 4 cyfry np. 2010
Czy współmałżonek / Partner pracował w rozliczanym roku podatkowym w Holandii?
Wpisz TAK lub NIE
BSN (Sofinummer) współmałżonka / Partnera
Jeżeli współmałżonek nie posiada BSN (Sofinummer) to nic nie wpisuj
Dochód osiągnięty przez współmałżonka / Partnera we wszystkich krajach zatrudnienia
Należy podać w EURO według kursu 1 EURO = 4zł. Należy zaokrąglić nie wpisując przecinków i kropek

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta w systemie IBAN
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Data zarejestrowania
F