Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567

ADRES KORESPONDENCYJNY

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
Data urodzenia
BSN (Sofinummer) *
*Numer ten można znaleźć na karcie podatkowej Jaaropgave lub na odcinkach wypłat
Poprzednie Biuro Podatkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystałeś z usług innej firmy, podaj jej nazwę

CZY BYŁEŚ ZAMELDOWANY W HOLANDII DŁUŻEJ NIŻ 4 MIESIĄCE?

Nie
Tak

CZY NADAL PRACUJESZ W HOLANDII?

Nie
Tak
Kiedy zamierzasz zakończyć pracę?
Dochód uzyskany w Holandii za ubiegły rok (w EURO)
Dotyczy jedynie rozliczanego roku podatkowego (np. w Polsce podać w złotówkach, w Niemczech w EURO itp.). Należy zaokrąglić nie wpisując przecinków i kropek
Dochód z pozostałych krajów zatrudnienia
Dochód z pozostałych krajów zatrudnienia
Czy byłeś pracownikiem oddelegowanym do pracy w Holandii (A1)?
Wpisz TAK lub NIE

OKRESY PRACY

Data rozpoczęcia pracy - nr 1
Wpisać dokładne daty
Data zakończenia pracy - nr 1
Wpisać dokładne daty
Data rozpoczęcia pracy - nr 2
Wpisać dokładne daty
Data zakończenia pracy - nr 2
Wpisać dokładne daty
Data rozpoczęcia pracy - nr 3
Wpisać dokładne daty
Data zakończenia pracy - nr 3
Wpisać dokładne daty
Data rozpoczęcia pracy - nr 4
Wpisać dokładne daty
Data zakończenia pracy - nr 4
Wpisać dokładne daty

WSPÓŁMAŁŻONEK / PARTNER

Jeżeli jesteś stanu wolnego, to nie wypełniaj pól dotyczących współmałżonka / Partnera

Nazwisko współmałżonka / Partnera
Imię współmałżonka / Partnera
Data urodzenia współmałżonka / Partnera
BSN (Sofinummer) współmałżonka / Partnera
Jeżeli współmałżonek / Partner nie posiada BSN (Sofinummer) to nic nie wpisuj
Rok ślubu
Należy wpisać 4 cyfry np. 2010
Czy współmałżonek / Partner pracował w rozliczanym roku podatkowym w Holandii?
Wpisz TAK lub NIE
Dochód osiągnięty przez współmałżonka / Partnera we wszystkich krajach zatrudnienia
Jeżeli posiadacie wspólne dzieci, podać datę urodzenia najmłodszego dziecka
Czy razem mieszkacie pod tym samym adresem?
Wpisz TAK lub NIE

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta polskiego
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania
Przewidywany zwrot
F