Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Przed skorzystaniem z tej usługi musisz spełniać kilka warunków: 1. Sprawdź na naszym kalkulatorze, znajdującym się na www.tax-pol.pl, czy należy Ci się „rozłąkowe”. 2. Musisz posiadać tzw. Partnera Fiskalnego, którym jest współmałżonek. 3. Wasz wspólny adres zameldowania jest taki sam przez okres minimum 6 miesięcy 4. Obie osoby posiadają BSN (Sofinummer)

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz

DANE OSOBOWE Partnera Fiskalnego (współmałżonka), który NIE pracował w Holandii

Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567
Data urodzenia
BSN (Sofinummer) *
*Jeżeli Partner Fiskalny nie posiada BSN (Sofinummer), to nic nie wpisuj
Poprzednie Biuro Podatkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystałeś z usług innej firmy, podaj jej nazwę
Czy pracowałeś w rozliczanym roku podatkowym w Holandii?
Wpisz TAK lub NIE
Dochód brutto w EURO *
*Dochód brutto osiągnięty w całym roku podatkowym. Kurs 1 EURO = 4zł. Należy zaokrąglić nie wpisując przecinków i kropek. Jeżeli wpiszesz więcej niż 6000 EURO, to nie możesz skorzystać z tej usługi.

DANE OSOBOWE OSOBY, KTÓRA PRACOWAŁA W HOLANDII. Jeżeli jesteś żonaty/zamężna, to Twój współmałżonek może być Twoim Partnerem Fiskalnym.

Nazwisko
Podaj obecne nazwisko
Imię
Należy podać jedynie pierwsze imię
Data urodzenia
BSN (Sofinummer)
Numer ten można znaleźć na karcie podatkowej Jaaropgave lub na odcinkach wypłat
Praca w Holandii w ostatnich 5 latach
Podaj, w których latach pracowałeś np. 2011, 2012
Poprzednie Biuro Podatkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystał z usług innej firmy, podaj jej nazwę

ADRES WSPÓLNEGO ZAMELDOWANIA

osoby, która pracowała w Holandii i osoby, która nie pracowała w Holandii (Partner Fiskalny)

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
Rok ślubu
Należy wpisać 4 cyfry np. 2010

DZIECI

Nazwisko, imię dziecka - nr 1
Należy wpisywać dzieci w kolejności od najmłodszego i nie więcej niż dwójkę dzieci
Data urodzenia dziecka 1
Nazwisko, imię dziecka - nr 2
Data urodzenia dziecka 2

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta polskiego
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Numer konta holenderskiego
Podać tylko numer konta (rekeningnummer)
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania