Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567
Data urodzenia

ADRES KORESPONDENCYJNY

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
BSN (Sofinummer) *
*Numer ten można znaleźć na karcie podatkowej Jaaropgave lub na odcinkach wypłat
Poprzednie Biuro Rachunkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystałeś z usług innej firmy, podaj jej nazwę
Dochód osiągnięty w Holandii w obecnym roku podatkowym
Czy dostajesz zasiłek rodzinny Kinderbijslag w Holandii?

DZIECI

Nazwisko, imię dziecka - nr 1
Należy wpisywać dzieci w kolejności od najmłodszego i nie więcej niż dwójkę dzieci
Data urodzenia dziecka 1
Nazwisko, imię dziecka - nr 2
Data urodzenia dziecka 2

CZY JESTEŚ RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECKO?

Możesz zaznaczyć TAK tylko w przypadku, gdy sam wychowujesz co najmniej jedno dziecko i jesteście wspólnie zameldowani pod tym samym adresem.

Nie
Tak

WSPÓŁMAŁŻONEK (PARTNER)

Jeżeli jesteś stanu wolnego, to nie wypełniaj pól dotyczących współmałżonka (partnera)

Nazwisko współmałżonka (partnera)
Imię współmałżonka (partnera)
Data urodzenia współmałżonka (partnera)
BSN (Sofinummer) współmałżonka
Jeżeli współmałżonek nie posiada BSN (Sofinummer) to nic nie wpisuj
Poprzednie Biuro Rachunkowe
Jeżeli w poprzednich latach korzystałeś z usług innej firmy, podaj jej nazwę
Dochód osiągnięty w Holandii w obecnym roku podatkowym
Czy dostaje zasiłek rodzinny Kinderbijslag w Holandii?

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta polskiego
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Numer konta holenderskiego
Podać tylko numer konta (rekeningnummer)
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania
Przewidywany zwrot
F