Dane osobowe

KOD RABATOWY
Jeżeli pozostawisz widoczny kod rabatowy "tax-pol", to otrzymasz rabat 5%"

Rok podatkowy *
*Możesz wpisać tylko jeden rok podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć się za inne lata, to musisz wypełnić kolejny formularz
Nazwisko *
*Podaj obecne nazwisko
Imię *
*Należy podać jedynie pierwsze imię
E-mail *
*Na podany adres mailowy otrzymasz od nas niezbędne informacje
E-mail 2
Jeżeli chcesz, aby druki wysłać na inny e-mail niż ten, którego wpisałeś u góry, to wpisz go w tym miejscu.
Telefon komórkowy
Podaj jedynie cyfry np. +48501123456
Telefon stacjonarny
Podaj jedynie cyfry np. +48221234567
Data urodzenia

ADRES KORESPONDENCYJNY

Ulica, numer domu i mieszkania *
*Ulica, numer domu i mieszkania
Kod pocztowy *
*Podaj jedynie cyfry np. 00950
Miejscowość *
*Miejscowość
Kraj
Adres zameldowania w Belgii
National Number (NN) *
*Numer ten można znaleźć na karcie podatkowej LOONFICHE
Poprzednie Biuro Podatkowe
Jeżeli w poprzednich latach rozliczałeś się przez inną firmę, podaj jej nazwę

OKRESY PRACY

Data rozpoczęcia pracy - nr 1
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 1
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data rozpoczęcia pracy - nr 2
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 2
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data rozpoczęcia pracy - nr 3
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 3
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data rozpoczęcia pracy - nr 4
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Data zakończenia pracy - nr 4
Jeżeli nie znasz dokładnej daty, to podaj orientacyjnie
Wykonywany zawód w Polsce
Wykonywany zawód w Belgii
Dochód brutto osiągnięty w innym kraju niż Belgia i Polska w rozliczanym roku podatkowym (np. w Niemczech w EURO itp.) *
*Dotyczy jedynie rozliczanego roku podatkowego (np. w Anglii podać w GBP, w Niemczech w EURO itp.). Należy zaokrąglić nie wpisując przecinków i kropek

DZIECI

Nazwisko, imię dziecka - nr 1
Należy podać dane wszystkich dzieci uczących się i będących na Twoim utrzymaniu
Data urodzenia dziecka 1
Nazwisko, imię dziecka - nr 2
Data urodzenia dziecka 2
Nazwisko, imię dziecka - nr 3
Data urodzenia dziecka 3

CZY JESTEŚ RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECKO?

Możesz zaznaczyć TAK tylko w przypadku, gdy sam wychowujesz co najmniej jedno dziecko i jesteście wspólnie zameldowani pod tym samym adresem.

Nie
Tak

WSPÓŁMAŁŻONEK

Jeżeli jesteś stanu wolnego, to nie wypełniaj pól dotyczących współmałżonka

Nazwisko współmałżonka
Imię współmałżonka
Data urodzenia współmałżonka
Rok ślubu
Należy wpisać 4 cyfry np. 2010
National Number (NN) współmałżonka
Jeżeli współmałżonek nie posiada National Number (NN), to nic nie wpisuj

KONTO BANKOWE

Nazwa banku
Nazwisko i imię właściciela konta
Adres właściciela konta
Nr konta
Należy podać numer w systemie IBAN. Numer konta polskiego posiada 26 cyfr. Nie wpisywać dwóch pierwszych liter wskazujących kraj np. PL, kresek, kropek, spacji itp.
SWIFT (BIC) Code
Każdy bank posiada taki kod służący do przelewów zagranicznych
Data zarejestrowania *
*Data zarejestrowania
F