Zasiłek rodzinny Gezinbijslag

Pomożemy Ci uzyskać belgijski zasiłek rodzinny Kinderbijslag

Wszystkim osobom zatrudnionym u belgijskich pracodawców przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego Gezinbijslag (Kinderbijslag). O świadczenia rodzinne mogą także ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Belgii, osoby uprawnione do otrzymywania belgijskich zasiłków socjalnych (np. zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego), a także Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza Belgią, ale opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w belgijskiej kasie ubezpieczeń.

O zasiłek rodzinny Kinderbijslag może starać się również osoba nie będąca biologicznym rodzicem dziecka, prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z ojcem/matką dziecka. Może to być też inna osoba z rodziny mieszkająca z dzieckiem.

Dlaczego warto powierzyć nam uzyskanie zasiłku Gezinbijslag (Kinderbijslag)?

18 lat doświadczenia

Tax-Pol jest jedną z najstarszych polskich firm pomagających w rozliczeniach z belgijskim urzędem Skarbowym. Doświadczenie zdobyte przez

czytaj więcej zamknij
Brak efektów to brak opłat

Jesteśmy zdania, że za brak efektów nie powinniśmy pobierać opłaty, w związku z tym prowizję za zwrot podatku z Belgii zapłacisz dopiero po rozpatrzeniu wniosku

czytaj więcej zamknij
Gwarancja bezpieczeństwa

Sposób, w jaki są przez nas przechowywane dane osobowe, spełnia restrykcyjne wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej zamknij

Dodatkowe informacje dotyczące Gezinbijslag

Zasiłek rodzinny Kinderbijslag z Belgii, wypłacany przez Urząd RKW, można ubiegać się do 5 lat wstecz, bezwarunkowo na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, natomiast do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, ma na to wpływ zarówno wiek dziecka, jak i ilość dzieci w rodzinie. W 2015 roku zasiłek rodzinny w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosił:

 • 90,28 euro na pierwsze dziecko,
 • 167,05 euro na drugie dziecko,
 • 249,41euro na trzecie i każde kolejne dziecko.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • 78 EUR na pierwsze dziecko,
 • 154,33 EUR na drugie dziecko,
 • 230,42 EUR na trzecie i kolejne dziecko.

Co roku w sierpniu wypłacany jest dodatek szkolny:

 • 27,60 euro dla dzieci w wieku 0–5 lat,
 • 58,59 euro dla dzieci w wieku 6–11 lat,
 • 82,02 euro dla dzieci w wieku 12–17 lat,
 • 110,42 euro dla dzieci w wieku 18–24 lata.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny Kinderbijslag:

 • loonfiche/ fiche de renumeration od belgijskiego pracodawcy, ewentualnie comiesięczne paski wypłaty loonbrief,
 • poświadczenie zameldowania rodziny na formularzu E401,
 • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia formularz E402 do podbicia w miejscu, gdzie dziecko pobiera naukę

Czas oczekiwania na zasiłek rodzinny to około 6 m-cy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące belgijskiego zasiłku rodzinnego

1. Komu przysługuje belgijski zasiłek rodzinny?

Zasiłek przysługuje każdej osobie legalnie pracującej na terenie Belgii, osobom pobierającym belgijskie świadczenia socjalne, osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Belgii lub poza jej terenem lecz opłacającym składki na ubezpieczenie społeczne w belgijskiej Kasie Ubezpieczeń.

2. Ile wynosi belgijski zasiłek rodzinny?

Od 1 grudnia 2012 r. kwoty zasiłku są następujące:

 • 90,28 euro na pierwsze dziecko ,
 • 167,05 euro na drugie dziecko,
 • 249,41euro na trzecie i każde kolejne dziecko.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych bezwarunkowe prawo obowiązuje do 21. roku życia dziecka. W przypadku osób samozatrudnionych:

 • 78 EUR na pierwsze dziecko,
 • 154,33 EUR na drugie dziecko,
 • 230,42 EUR na trzecie i kolejne dziecko,

Zasiłek ulega podwyższeniu wraz z wiekiem dziecka

3. Czy można pobierać zasiłek na potomstwo w wieku 18-25 lat?

Tak, w przypadku gdy młody człowiek kontynuuje naukę w szkole średniej lub zawodowej (minimum 17 godzin lekcji tygodniowo) lub na studiach dziennych (również minimum 17 godzin tygodniowo). Studia wieczorowe nie dają prawa do pobierania świadczeń.

4. Komu wypłacany jest zasiłek rodzinny – osobie pracującej w Belgii czy osobie opiekującej się dzieckiem?

Zasiłek rodzinny wypłacany jest przez Urząd osobie, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

5. Czy można ubiegać się o zasiłek rodzinny wstecz?

Tak, nie ma problemu z ubieganiem się o belgijskie świadczenia rodzinne nawet do 5 lat wstecz.

6. Czy, aby pobierać zasiłek rodzinny z Belgii muszę zrezygnować z zasiłku polskiego?

W przypadku pobierania zasiłku w Polsce, kwota zasiłku belgijskiego zostanie pomniejszona o wysokość zasiłku polskiego. Należy też pamiętać, że każda osoba pobierająca belgijski zasiłek rodzinny musi co rok złożyć wniosek o zasiłek polski (nawet jeśli wie, że zasiłek polski nie przysługuje jej z racji wysokiego dochodu) – informacja z polskiego ROPS jest niezbędna, aby ubiegać się o zasiłek belgijski.

Odzyskaj dodatkowe pieniądze – sprawdź inne usługi!

 • Zwrot podatku z Belgii
 • PIT-36/ZG

Zwrot podatku z Belgii

Większość osób zatrudnionych na terenie Belgii może starać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Możesz odzyskać pieniądze za ostatnie 3 lata podatkowe. Skorzystaj z naszych usług i odbierz należny Ci podatek.

Zobacz więcej »

PIT-36/ZG

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty rozliczeń dochodów osiągniętych na terenie Belgii przed polskim Urzędem Skarbowym na formularzach PIT-36/ZG. Przypominamy, że większość osób zatrudnionych zagranicą ma taki obowiązek.

Zasiłek rodzinny Gezinbijslag

4.8 (95.56%) 18

Zobacz więcej »