Kindergeld

Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym (wypłacanym przez niemiecką Familienkasse) na dzieci mieszkające zarówno w Niemczech jak i w Polsce. To zasiłek wypłacany Polakom zamieszkującym i zatrudnionym w Niemczech, którzy podlegają tam obowiązkowi podatkowemu i odprowadzają należne składki. Do otrzymania Kindergeld kwalifikują się także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą tzw. Gewerbe. Zasiłek może być wypłacany od momentu zameldowania w Niemczech, maksymalnie jednak do 4 lat wstecz. Rodzice dziecka nie muszą być w związku małżeńskim (mogą być w separacji lub po rozwodzie). Samotne matki, których ojciec dziecka pracuje na terenie Niemiec i spełniają w/w warunki również kwalifikują się do otrzymania tego świadczenia. Kindergeld można otrzymać zarówno na dzieci własne, ale także przysposobione lub dzieci współmałżonka. Muszą one jednak należeć do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Kwota zasiłku nie jest uzależniona od dochodów, ale od ilości dzieci:
 • pierwsze i drugie dziecko – 184 euro/mies;
 • trzecie – 190 euro/mies;
 • czwarte i kolejne – 215 euro/mies.

Zasiłek wypłacany jest do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, bądź do 25 roku życia, jeżeli dziecko nadal się uczy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wypłata zasiłku może zostać przedłużona do 27 roku życia.

Decyzja wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 12 miesięcy. Przez ten czas możesz otrzymywać korespondencję. Po wydaniu decyzji, Kindergeld jest zazwyczaj przyznawany bezterminowo. Jeśli zdecydujesz się wrócić do Polski, utracisz pracę lub zameldowanie w Niemczech, należy zgłosić ten fakt do Familienkasse. W innym przypadku Familienkasse może zażądać zwrotu nadpłaconego zasiłku.

Należy pamiętać, że Kindergeld wyklucza uzyskanie ulgi na dzieci przy rozliczeniu podatkowym w Niemczech. Oznacza to, że jeśli ktoś rozliczył się z Urzędem Skarbowym (Finanzamt) i otrzymał zwrot podatku powiększony o ulgę na dzieci, nie otrzyma już Kindergeld. W praktyce jednak dowiedziono, że pobieranie Kindergeld jest korzystniejsze niż stosowanie ulg dla dzieci przy zwrocie podatku.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o Kindergeld:
 • Europejskie akty urodzenia dzieci;
 • Europejski akt małżeństwa;
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung);
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem);
 • Zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat);
 • Zaświadczenie o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (z tłumaczeniem);
 • Arbeitsgeberbescheinigung - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w Niemczech;
 • W niektórych przypadkach kopia Bescheid decyzji z niemieckiego Finanzamt;
 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu swojego i małżonka;

W związku z tym, że każdy z wniosków o Kindergeld jest rozpatrywany indywidualnie i bardzo szczegółowo można być poproszonym o przedłożenie dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Cofnij Do góry