Rozłąkowe

„Rozłąkowe” – prawidłowa nazwa to „Heffingskorting”

Nazwa jest myląca i nie chodzi o rozłąkę z rodziną.
Coraz częściej wśród osób pracujących w Holandii pojawia się temat tak zwanego „rozłąkowego”. Wiele osób nie wie dokładnie, czym jest owo „rozłąkowe”, a informacje znajdujące się w Internecie są sprzeczne lub mało konkretne. Teorii na ten temat jest wiele. Ciężko natomiast stwierdzić, które z nich są prawdziwe.

Na początku należy zaznaczyć, iż „rozłąkowe” nie jest żadnym dodatkowym świadczeniem a jedynie ulgą podatkową, o którą można się starać w przypadku nieodzyskania całości podatku.


„Rozłąkowe” należy się przede wszystkim osobom, które na skutek uzyskania wysokich dochodów w ciągu roku nie otrzymały całego zwrotu podatku. Jeżeli dochód brutto (Loon loonbelasting/volksverzekeringen) był wyższy od 9 000 Euro lub od 14 000 Euro (zależy od stosunku między pozycjami z JAAROPGAVE: Loon loonbelasting/volksverzekeringen, ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering a verrekende arbeidskorting) całość zapłaconego podatku nie zostanie zwrócona. Tak więc „rozłąkowe” to ta część zapłaconego podatku w Holandii, która nie została zwrócona w ramach zwrotu podatku.

Rozłąkowe jest stosowane wyłącznie w przypadku, gdyby okazało się, że nie można odzyskać całego podatku. To możemy stwierdzić po odesłaniu do nas kompletu dokumentów związanych ze „zwykłym” zwrotem podatku. Wówczas tzw. "Partner Fiskalny" (współmałżonek) może starać się o resztę podatku (nawet jeżeli nie pracował i nigdy nie przebywał w Holandii).

Czyli im większy dochód brutto (Loon loonbelasting/volksverzekeringen) tym mniejszy zwrot podatku. W takim przypadku staramy się o większy zwrot dzięki "rozłąkowemu".

W ramach rekompensaty ta część zapłaconego podatku, która nie została zwrócona w tradycyjny sposób z powodu zbyt wysokich dochodów, może zostać odzyskana przez osobę, która jest tak zwanym „Partnerem Fiskalnym”. Współmałżonkowie są automatycznie dla siebie „Partnerami Fiskalnymi” – tylko i wyłącznie dla siebie. Nie może być „Partnerem Fiskalnym” osoba, która jest w związku małżeńskim z inną osobą.

Twoim Partnerem Fiskalnym może być również osoba z tzw. związku partnerskiego, z którą posiadasz dziecko.


Aby zostać „Partnerem Fiskalnym” dla osoby, która pracowała w Holandii, należy spełnić kilka warunków.


Pierwszym z głównych warunków jest wspólne zameldowanie w Polsce z osobą, która pracowała w Holandii w tym samym czasie przez przynajmniej 6 miesięcy w rozliczanym roku. „Partnerem Fiskalnym” może być współmałżonek.

W przypadku małżeństw, w których oboje z partnerów posiadają numery BSN (Sofinummer), wspólne zameldowanie nie jest wymagane.


Drugim warunkiem, jaki należy spełnić, aby ubiegać się o tzw. „rozłąkowe”, jest maksymalny roczny dochód brutto „Partnera Fiskalnego” osiągnięty w danym roku rozliczeniowym. Urząd Skarbowy w Holandii wyznaczył progi dla rozliczeń za konkretne lata, których nie można przekroczyć:


  • 2009 rok – 6 325 Euro (ok. 25 300 zł)
  • 2010 rok – 6 320 Euro (ok. 25 280 zł)
  • 2011 rok – 6 320 Euro (ok. 25 280 zł)
  • 2012 rok – 6 485 Euro (ok. 27 172 zł)
  • 2013 rok – 6 320 Euro (ok. 27 172 zł)


O „rozłąkowe” można starać się do 5 lat wstecz!!!


Wysokość „rozłąkowego” zależy oczywiście od kwoty zapłaconego podatku, która nie została nam zwrócona, jednak nie może ono przekroczyć:


  • 2009 rok – 2 007 Euro
  • 2010 rok – 1 987 Euro
  • 2011 rok – 1 987 Euro
  • 2012 rok – 2 033 Euro
  • 2013 rok – 2 001 Euro


Cofnij Do góry